ئەوەی لەبارەی ژیانی تایبەت و کارە سیاسییەکانی سەفین دزەییەوە نەتانزانیوە.. رەش وسپی

٢٧ مەی ٢٠١٩

ئەلقەکان

Copyright © 2018 Developed by TeraTarget